Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

owieczkini
15:03
3320 409e
Reposted fromstroschek stroschek viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
15:00
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
owieczkini
14:55
8866 d7eb 500
Sperre2
Reposted frompiefke piefke viaatheism atheism
owieczkini
14:53
14:53
4174 dcf6 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
14:51
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
14:49
6078 9e4e 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
owieczkini
14:44
4344 840f 500
Reposted fromPoranny Poranny

March 22 2020

owieczkini
16:16
Gdy stracisz zaufanie do kogoś komu ufałeś, jego tłumaczenie nie ma już znaczenia.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRudeGirl RudeGirl
owieczkini
16:08
2286 8d8e 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
owieczkini
15:36
2044 ae47 500
Reposted fromstroschek stroschek viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
15:34
1185 b808 500
Reposted fromstroschek stroschek viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
15:33
1539 acb5 500
not even mad
Reposted frommangoe mangoe viaaura-lunaris aura-lunaris
owieczkini
15:33
8054 0991 500
Reposted fromharridan harridan viaolvide olvide
owieczkini
15:31
8488 e83b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasadporn sadporn
owieczkini
15:31
8769 82da 500
Reposted fromZircon Zircon viasadporn sadporn
15:30
2643 36e5 500
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viasadporn sadporn
owieczkini
15:30
5841 76a5 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viasadporn sadporn
owieczkini
15:29
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasadporn sadporn
owieczkini
15:27
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...